Manylion Cyswllt / Contact Details

 

Lingo Lowri Gwyn Cyf

Morlan

Ffordd Bangor 

Caernarfon

Gwynedd

LL55 1LN

 

T  01286 674 126

    07810 541206

E  lingocyf@btinternet.com

 

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Registered in England and Wales.

Rhif Cwmni / Company No: 07874428

T.A.W./ V.A.T.138 8381 08

Swyddfa Gofrestredig / Registered Office: Morlan, Ffordd Bangor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1LN

 © Hawlfraint / Copyright Lingo Lowri Gwyn Cyf 2012